O ciklusima: Rad sa energijom Ela

Ela je energija koja radi sa ciklusima, zatvara stari, ujedno otvarajući novi ciklus plodnosti. Uočavamo je u svim prirodnim ciklusima, u smenama dana i noći, godišnjih doba, setve i žetve, života i smrti. Za naše podneblje karakteristično je da duhovno-religijsko poimanje vremena negira prirodne cikluse. U hrišćanskoj dogmi, greške se otplaćuju boravkom u paklu koji …

Ženski princip u energijama prirode

Biti žena nije isto što i razvijati ženski princip. Ako sagledamo kako smo došli na svet – spajanjem muškog i ženskog – jasno je da svako u sebi nosi oba ta principa. Pitanje je: – Kako ih uravnotežiti? Disbalans nastaje vrednosnim upoređivanjem, precenjivanjem jednog i/li obezvređivanjem drugog principa. Ko je važniji: mačak ili pas? Koliko …

Najčešće upotrebljavani muški arhetipovi

Prema Ifa mitologiji, Eledunmare, vrhovno božanstvo, stvorio je četiri primarne energije: Ešu (energija univerzalnog reda, fokusa i discipline, komunikacije), Ogun (inovator, onaj koji gradi civilizaciju), Ifa (mudrost i sudbina) i Obatala (kreativna energija, stvaranje). Kažu da je voda već postojala, pre svih ovih energija. Ukupno je oko četiri stotine božanstava (energija, arhetipova). Postoje energije koje …

Rituali koji se izvode Izviru

Rituali su osmišljeni za spiritualno čišćenje života, njegovih vidljivih i nevidljivih delova, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, kao i za privlačenje novih, čistih energija za revitalizaciju. Obnovljene i pridobijene energije privlače nove mogućnosti i prilike, bude našu vitalnosti i podržavaju nas na individualnom putu. Rituali manipulacije energijama prirode služe za privlačenje napretka, blagostanja, za otvaranje poslovnih …

Život je ritual

Ako razumemo da je sve u životu duhovno, čitav naš život je ritual, što u suštini znači da smo svesni da su svaki naš čin i svaka naša reč energija koja negde putuje. Problematično je što rituali ili obredi obično imaju religijsku ili crnomagijsku konotaciju. Važno je biti svestan da je život ritual sam po …