Duhovno tretiranje (ne)plodnosti

Koncept plodnosti ne odnosi samo na plodnost u fizičkom smislu rađanja deteta, nego možemo govoriti o plodnosti ideja i mentalnih procesa, o kontinitetu stvaranja i napretka, o duhovno-energetskom konceptu plodnosti. Treba ustanoviti da li je neplodnost rezultat nedostatka plodnosti ili prisustva abortivne (abiku) energije. Ako se fokusiramo na fizičku neplodnost, kao nemogućnost rađanja deteta, pored …

Mudrost naspram morala: Kako razumeti poligamiju?

U filozofiji Ifa, gde se bavimo mudrošću, razumevanjem, sudbinom i ljudskim karakterom, nema mesta osuđivanju. Ifa je alat za razumevanje svega što u životu postoji i sa čim se ljudi suočavaju. Poligamija je deo života i neki ljudi jesu poligamni. Bilo da je etiketiramo kao nešto dobro ili loše, poligamija je životna činjenica. Na primer, …

Nevidljivi pokretači emotivnih previranja: Uzroci nezadovoljstva, teskobe, depresije

Pored zdravstvenih poteškoća u smislu telesnih oboljenja i fizičkog bola, sve je više nevidljivih bolesti i emotivnog bola: teskoba, praznina, očaj. Brzo i lako konstatujemo da većina zdravstvenih stanja ima psihosomatski izvor, a da li to zaista razumemo? Psiha je reč za dušu, pa da li onda sistem koji negira postojanje duše može razumeti psihosomatske …

Šta ako je život na Zemlji nagrada iz raja?

Ifa je koncept mudrosti, razumevanja duhovnosti, čoveka, njegovog karaktera i sudbine. Glavni fokus afričke filozofije Ifa je: kako podržati pojedinca na njegovom individualnom putu, u konkretnom životu ovde, u vidljivom svetu. Celokupna filozofija usredsređena je na umeštenost čoveka u vidljivom svetu. Ujedno, Ifa studira dešavanja u paralelnom svetu, prelaze iz jednog u drugi svet, rad …

Stvarni uzroci nasilja: Drugima nanosimo bol kako bismo ukazali na deo koji pati unutar nas

Nasilje postaje globalni trend, pre svega, zbog negacije prirodnih procesa i nerazumevanja individualnosti. Kako ne razumeju, niti sami žive sopstvenu individualnost, roditelji se ne pitaju ko im se rodio, nego decu smatraju vlasništvom. Seme na koje se položi kamen ne može da se razvija. Sve što gušimo, negiramo i guramo pod tepih rezultira duhovnim, emotivnim, …