FAQ

Kako se pripremiti za ritrit?

Šta mogu da pitam na konsultacijama sa Ifa?

Da li je opasno raditi ritual čišćenja 7 generacija?